subottsi.com.ua

Учнівський шкільний парламент 2014-2015

parlament 300Особистісно-зорієнтований підхід у вихованні передбачає удосконалити в дитині те, що вже набуте нею досвідом, допомогти їй самореалізуватися і досягти успіху. Саме через це був створений і функціонує Суботцівський учнівський парламент, який:

 • представляє та захищає законні інтереси своїх членів у громадських та державних органах;
 • проводить соціологічні дослідження серед дітей та підлітків з питань їх життєдіяльності;
 • налагоджує шляхи співробітництва з дитячими молодіжними організаціями, парламентами дітей району та області;
 • складає та реалізовує різноманітні програми для дітей та підлітків;
 • організовує семінари, тренінги, масові заходи.

parlament struktura

Основними завданнями учнівського парламенту є:

 • створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень на рівні школи, району, області;
 • налагодження контактів, обмін інформацією і координація дій учасників парламенту та реалізація спільних проектів;
 • всебічна реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;
 • формування навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності;
 • об’єднання дітей та підлітків для добрихі корисних справ, розвиток їх творчих здібностей;
 • сприяння культурному розвитку та духовному збагаченню молоді.

Принципи роботи Суботцівського учнівського парламенту:

 • самостійність при вирішенні питань у рамках своїх повноважень, що закріплені в Статуті;
 • відповідальність парламенту перед виборцями, партнерами, членами колективу, педагогами, батьками;
 • взаємозв’язок між різними рівнями парламенту(клас – школа – район – область – Україна);
 • відкритість та прозорість діяльності;
 • системність планування та реалізація намічених програм і проектів;
 • консультативно – педагогічна підтримка дорослих.

Парламент має свій статут, план і графік роботи, чітку структуру. Найвищим органом учнівського парламенту є сесія, де розглядаються найактуальніші питання життєдіяльності шкільного колективу. Щодо кількісного складу парламенту, то він постійно поповнюється, оновлюється за рахунок постійних делегатів  та змінюється за рахунок випускників школи. Якісний же склад СУПу створений на основі результатів виборів, які проводяться згідно «Положення про вибори керівного складу парламенту» демократично, вільно і прозоро.

DSC03528

Постійно діючі комісії парламенту:

 • з освіти та науки
 • з культури та дозвілля
 • з фізкультури, спорту та здорового способу життя
 • з питань захисту прав дітей та допомоги в проблемних ситуаціях
 • з дисципліни та порядку
 • з господарських справ
 • з питань роботи з молодшими школярами
 • з фінансів
 • прес-центр.

До складу  кожної комісії  парламенту входять представники від усіх класних органів самоврядування, дитячо – юнацьких організацій віком від 12 до 18 років, що відповідають у класах за відповідну ланку роботи. Кожна комісія Суботцівського учнівського парламенту має свій план роботи, складений із врахуванням ідей і пропозицій усіх учнів  школи. Під час  сесій всі голови комісій(або їх заступники) звітують щодо виконання намічених планів.

Кожна комісія Суботцівського учнівського парламенту має консультантів з числа дорослих. Тому всі його члени завждиможуть отримати кваліфіковану допомогу чи пораду з будь-яких питань, що стосуються життєдіяльності СУПу. Це сприяє тісній співпраці та взаємодопомозі педагогічного колективу школи та органу дитячого самоврядування задля підвищення ефективності навчання і виховання.

Під час проведення виборів створюється ще одна, тимчасова,  комісія - виборна. Вона організовує проведення виборів, слідкує за виконанням «Положення про вибори керівного складу» (складає списки виборців, збирає заяви від кандидатів, передвиборні програми, визначає час і місце голосування, друкує виборні бюлетені…) тощо.

Претендувати на керівні посади та бути депутатами  можуть лише учні 8-11класів (згідно Положення про вибори керівного складу), а учні 5-7 класів є делегатами-дублерами. Вони вчаться основам самоврядування, набувають досвіду управлінської майстерності і готуються до членства в СУП своїми корисними, цікавими і змістовними хорошими справами. Проте учні і 5-7 класів, і 8-11класів є рівноправними членами виконавчого органу – Старостату, який виконує розпорядження, рішення та постанови  парламенту, законодавчого органу школи.

До Старостату входять представники всіх 5-11 класів (старости і їх заступники). Керує старостатом – голова СУПу.

Паралельно Старостату працює Школа лідерів, членами якої є голова парламенту, голови комісій парламенту та їх перші заступники. Вона працює під безпосереднім керівництвом педагога-організатора.

Школа лідерів має на меті: розвиток та сприяння практичній реалізації творчого потенціалу дітей під час роботи в органах дитячого самоврядування  через надання їм  теоретичних та практичних умінь і навичок.DSC01137

Завдання Школи лідерів:

 • розкриття поняття самоврядування, його значення в побуті та розвитку демократичного суспільства;
 • ознайомлення дітей з формами, методами та технологіями самоврядування;
 • вироблення організаторських умінь і навичок, їх закріплення і вдосконалення через роботу в парламенті, використовуючи різні активні форми та методи на практичних заняттях;
 • розвиток уміння аналізувати та передбачати певні процеси;
 • виховання кожної дитини, як особистості,і з активною життєвою позицією, небайдужою до процесів, що відбуваються навколо неї, справжнього громадянина нашої держави;
 • формування мотивації у дітей до вдосконалення організаторських вмінь та навичок;
 • сприяння професійній орієнтації вихованців;
 • набуття практичних умінь та навичок організатора (керівника, лідера, менеджера).

Старшокласники Суботцівської загальноосвітньої школи є членами як Знам’янського районного, так Кіровоградського обласного парламентів дітей, а також обласної та районної Школи лідерів. За останні п’ять років члени Суботцівського учнівського парламенту систематично виборювали вищі керівні посади в районному та обласному парламентах:

Нав

чальний рік

Знам’янський районний парламент дітей Знам’янський районний парламент дітей Кіровоградський обласний парламент дітей
Голова парламенту Заступник голови парламенту Голова комісії Заступник голови комісії Голова комісії

Заступ

ник голови

2010-2011 Кривозерський Євген ­_ Якущенко Яна, Животовський Станіслав, Чиженко Юлія, Грузін Богдан Планчак Марина Кривозерський Євген -
2011-2012 Грузін Богдан _ Животовський Станіслав, Якущенко Яна, Тарасенко Олександр, Чиженко Юлія Планчак Марина - -
2012-2013 _ _ Животовський Станіслав, Якущенко Яна,  Тарасенко Олександр, Чиженко Юлія Планчак Марина - -
2013-2014 _ Карнаухова Любава Блохіна Аліна, Корецький Владислав, Карнаухов Родіон

Кузнєцова Яна,

Шаповалова Ольга

- -
2014-2015 Карнаухова Любава _ Корецький Владислав, Карнаухов Родіон, Шаповалова Ольга Кузнєцова Яна Карнаухова Любава -

   Суботцівський учнівський парламент працює над основними програмами, що затверджені рішеннями сесій усіх рівнів (шкільної, районної, обласної):

 •    «Як стати лідером»
 •    «Я – особистість»
 •    «Я – громадянин»
 •    «Маємо право мати право»
 •    «Ми за здоровий спосіб життя»
 •    «Наш дім – наша планета»
 •    «Інформаційний центр парламенту». 

IMG 0002